EigenWijze Oudercommissie

Bij EigenWijs nemen wij de ouders serieus. Goed contact tussen ouders, pedagogisch medewerkers en andere medewerkers van EigenWijs vinden wij dan ook erg belangrijk. Wij hechten veel waarde aan onze oudercommissie die met ons meedenkt over uiteenlopende zaken (zoals het pedagogisch klimaat, voeding, veiligheid, vieringen etc.).  Niet alleen om informatie uit te wisselen, maar juist om met ons mee te denken en ons van advies te voorzien.

Heeft u vragen aan de oudercommissie? Mail naar ockdveigenwijsrijswijk@eigenwijsekids.nl voor vragen aan de oudercommissie van de dagopvang in Rijswijk en naar ockdveigenwijswateringen@eigenwijsekids.nl voor vragen aan de oudercommissie van de dagopvang in Wateringen.

Vragen over de buitenschoolse opvang kunt u mailen naar ocbsoeigenwijs@eigenwijsekids.nl.