Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden dagopvang en buitenschoolse opvang van de Brancheorganisatie Kinderopvang zijn van toepassing.

Algemene voorwaarden