Kwaliteit

Kwaliteit

Pedagogisch beleidsplan kinderdagverblijf EigenWijs Rijswijk
Pedagogisch beleidsplan kinderdagverblijf EigenWijs Wateringen
Pedagogisch beleidsplan BSO EigenWijs

 

GGD inspectierapporten

Dagopvang Rijswijk
Dagopvang Wateringen
BSO Natuur en Avontuur
BSO Schilpkasteel
BSO Reflekspaleis

 

Klachten

Ondanks dat wij er alles aan doen om goede opvang voor uw kinderen te verzorgen kan het natuurlijk gebeuren dat u over iets niet tevreden bent. Vindt u dat we het (nog) beter kunnen doen? Of heeft u een klacht? Neem dan eerst contact op met een medewerker of de manager van EigenWijs. Heeft u een opmerking die gaat over de organisatie van EigenWijs of komt u er met de medewerker/manager van EigenWijs niet uit? Neem dan contact op met de staffunctionaris kwaliteit.

Wil je meer weten over de klachtenregeling? Klik dan hier.

EigenWijs is aangesloten bij het klachtenloket en aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en we houden ons aan de Governance Code Kinderopvang, de richtlijn voor integer bestuur en toezicht.